Эндогенді инфекция туралы мәлімет қазақша

Тиоксантеннің туындысы болып табылатын Флюанксол (флупентиксол) жақында отандық клиникалық практикада қолданыла бастады. Негізінен шетелде жүргізілген препараттың клиникалық әсерін зерттеу флюанксолға тәуелді әсерге ие екенін көрсетті. 3 мг/тәу дозаларында ол іс жүзінде тәу 3 мг/тәу дозаларында пайда болатын антипсихотикалық әсерді білдірмейді және дозаның ұлғаюымен күшейтіледі. Кіші дозаларда (3 мг/тәу дейін) флюанксол антидепрессияға қарсы, анксиолитикалық және белсендіретін әрекетті анықтайды. Препараттың белсенді және антидепрессияға қарсы қасиеттері дозалардың өсуімен әлсірейді, анксиолитикалық — сақталады. Жанама әсерлердің салыстырмалы сирек және аз айқындылығы болып табылады.
Р. Я. Вовин мен соавт мәліметтері бойынша. (1999), 3-18 мг/тәу дозаларында флюанксол белсенді әсер етті және теріс симптомокомплексті шизофрениямен ауыратын науқастарда тиімді болды. Флюанксолапридің оң әсері теріс бұзылулары және депрессивті бұзылулары бар шизофрениямен ауыратын 82,4% — да байқалды.
Біздің зерттеуіміздің мақсаты әртүрлі құрылымдағы нәтижелі психотикалық бұзылуларды, сондай-ақ теріс шизофрениялық симптомокомплексті емдеу кезінде флюанксолдың психотроптық белсенділігінің спектрін және клиникалық әсерінің сипатын анықтау болды.
Флюанксолды 35 науқас алды, оның ішінде 25 ер адам және 21 жастан 69 жасқа дейінгі 10 әйел (орташа жасы 36,5 ± 2,1 жылды құрады), аурудың ұзақтығы 6 айдан 32 жасқа дейінгі (орташа ұзақтығы — 7,9 ± 3,1 жыл).
АХЖ-10 өлшемдеріне сәйкес науқастар диагноз бойынша былайша бөлінді (кесте. 1).
Шизофрениямен ауыратын барлық 24 науқастарда айқын көріну дәрежесінің теріс бұзылулары байқалды, бұл ретте 14 жағдайда олар орташа, тағы 10 жағдайда — елеусіз байқалған. Жағымсыз бұзылуларды психопатологиялық талдау кезінде 16 науқастарда астено-анергиялық көріністер басым болды, қалғандары 8 — апато-адинамикалық.
Синдромды науқастар мынадай түрде бөлінді (кесте. 2).
Барлық 35 науқас басқа мимептиктермен, сондай-ақ 3 күннен бірнеше аптаға дейінгі антидепрессанттармен алдыңғы ем алды және терапиялық резистенттікпен (8 науқас) немесе қолданылған нейролептиктерге (5 науқас) төзімділіктің дамуымен байланысты флюанксолмен емдеуге ауыстырылды.

Флюанксолды монотерапия ретінде 34 науқас, 1 науқас леривонмен бірге алды. Барлық науқастар флюанксолмен емдеудің толық курсын аяқтамады, олардың 4 — інде препаратты қабылдау мерзімінен бұрын аяқталды: 3 науқаста — қиын созылмалы ауырсыну әсерлерінің пайда болуы салдарынан, тағы 1 науқаста-жаңа препаратпен одан әрі емдеуден бас тартпау салдарынан. Флюанксоломсотерапия курсының ұзақтығы орта есеппен 23 науқасқа 1 ай, 8 пациентке 1,5 ай және одан да көп флюанксолды алды.
Нәтижесінде флюанксолдың курстық терапиялық тиімділігі 31 науқасқа талданды.
Науқастар флюанксолды мынадай мөлшерде алды: 3 мг/тәул — 5 науқас; 3 мг/тәул — 15 мг/тәул — 10 науқас; 15-30 мг / тәул-20 науқас, оның ішінде 8 науқас емдеудің соңына препараттың ұзартылған түріне ауыстырылды.
Флюанксолдың тиімділігін бағалау кезінде мынадай бағалау шкалалары қолданылды: 1) қысқа психиатриялық бағалау шкаласы (BPRS), 2) клиникалық бағалау шкаласы (CGI), 3) депрессияларды бағалау үшін Гамильтон шкаласы (HDS).
Флюанксолдың емдік әсері: айқын -егер бағалау шкаласы бойынша баллдардың редукциясы 50% — дан артық болса, орташа — егер баллдардың редукциясы 30-дан 50% — ға дейін болса, әлсіз-редукция 20% — дан артық болса. Әсердің болмауы/ нашарлауы да анықталды. Мұндай бағасы бар науқастар нон-респонерлерге жатқызылды(яғни емдеу нәтижесі оңсыз науқастарға).
Жанама әсерлердің айқындылығын бағалау кезінде 4 градация бөлінді: 1-жанама әсерлері жоқ, 2-жанама әсерлері бар, бірақ олар науқастың қызметіне елеулі әсер етпейді, 3-жанама әсерлері бар және олар науқастың қызметіне елеулі әсер етеді, 4-жанама әсерлері өзінің салдары бойынша терапиялық әсерден асып түседі.
Жалпы клиникалық әсер шкаласын пайдалану кезінде терапиялық және жанама әсерлердің айқын көріну дәрежесі 1 — ден 16 — ға дейінгі балмен бірге бағаланады (1 балл-жанама әсері болмаған кездегі айқын көріну әсері, 16-әсердің болмауы және айқын көрінген жанама әсерлері), яғни балл көп болған сайын препаратты қолданудан клиникалық әсер (нәтиже) соғұрлым нашар.
Нәтижелер және талқылау
Синдромды науқастар осылайша іріктеліп алынды, әртүрлі өткірліктің және айқын көрінуипсихотикалық симптоматиканың дәрежесіндегі жағдайларда флюанксолдың антипсихотикалық, ынталандырушы және антидепрессивті әсерін бағалау, сондай-ақ оны терапиялық резистенттілік және басқа препараттардың төзімсіздігі кезінде пайдалану мүмкіндігін анықтау.
Флюанксолдың курстық терапиялық тиімділігі 31 науқасқа талданған.
Емдеудің оң әсері 31 Науқастан 27 (87,1%) байқалды, оның ішінде 10 (32,3%) науқаста әсері елеулі, 14 (45,2%) -орташа, ал 3 (9,7%) — әлсіз болды. 3 (9,7%) науқаста емдік әсері болған жоқ. Бір науқастың шизофрениясы нашарлады. Әртүрлі синдромдар шеңберінде редукциясимптоматиктер тең емес болды. Флюанксолдың шағын дозаларын қолдану кезінде депрессиялардың, депрессивті-орта және коморбиді депрессиялардың (атап айтқанда, обсессиялардың) оң динамикасы ең жылдам және айқын болды. Депрессивті дейсимптоматиканың редукциясы науқастардың осы тобындағы жалпы 66% құрады, бұл «айқын жақсаруына» сәйкес келеді. Гамильтон шкаласы бойынша жекелеген симптомдардың редукциясын көрсететін нәтижелер (кесте. 3).
Көрсетілген мәліметтерден көрініп тұрғандай, редукцииподвергились гипотимиялық бұзылулармен қатар тежелу, сондай-ақ үрейлену және нимипараноидты симптоматикамен байланысты күй компоненттері. Осылайша, флюанксол антидепрессивті қасиеттерді ғана емес, сонымен қатар айқын белсендіретін және анксиолитикалық әрекетті көрсетті.
Обсессивті-депрессивті симптоматикасы бар науқастың жағдайын едәуір жақсарту жағдайы қызығушылық тудырады. Жас жігіт ай бойы оған кедергі жасаған көптеген идеаторлық байлықтар үшін іс жүзінде ештеңе істей алмады. Ол»шизофрения, қарапайым форма, апато-абулиялық ақау»диагнозымен амбулаториялық байқалды. Флюанксолмен емдеу нәтижесінде тәулігіне 3 мг дозада 4 апта бойы оның жағдайы тек қана институтта оқуға кіріскенін жақсартты.
Шизофрениялық теріс бұзылулары бар емделушілер кезінде флюанксолдың белсенді әсері байқалады. Жоғарыда айтылғандай, бұл науқастарда тапшылық бұзылулар (n = 24) пастено-анергиялық, апато-адинамиялық симптоматикамен сипатталады. Табл. 4 BPRS алынған және теріс симптоматиканы көрсететін симптомдардың редукциясы көрсетілген.
Әдетте, теріс симптоматиканың редукциясының басталуы емдеудің 3-ші аптасының соңында байқалды. Бұл деректер орташаланған сипатқа ие екендігін атап өту керек, себебі параноидты шизофрениямен ауыратын науқастардың барлық тобында жағымсыз симптоматиканың редукциясын көрсетеді. Бұл ретте осы пациенттердің кейбірінде жақсарту соншалықты маңызды болды, оны барлық айналадағылар мен пациенттердің өздері атап өтті. Әсіресе астениялық типедефект кезінде флюанксолдың әсері айқын болды, бұл басқа зерттеулерде де байқалады. Науқастар белсенді, байланысқа қол жетімді болды, олардың эмоционалдық жан-жақты және барабар көрінді. Осылайша, науқастардың бірі флюанксолмен емге дейін қоршаған ортаға және өзіне немқұрайлы қарамайды, таңертең жаттығумен айналыса бастады, туған-туыстарына жылу беріп,ананың сүйкімді болуына жол берді.
Флюанксолдың кіші дозаларының активтендіруші әсері созылмалы, стертті немесе резистентті емге созылмалы емес симптоматикасы бар науқастарда қолданған кезде аз жағдайларда өнімді бұзылулардың асқынуына әкеп соқтырды. Осылайша,созылмалы апатикалық депрессиясы бар, галлюцинаторлық және сред симптоматикасымен қатар жүретін 2 шизофрениямен ауыратын 2 науқаста флюанксолды 3 мг/тәу дозаларында қолданғанда өршу пайда болды: дабыл пайда болды,галлюцинаторлық және сандырақтық бұзылулар айқын болды. Флюанксолдың дозалары антипсихотикалық, яғни. 15-30 мг/тәу дейін, содан кейін барлық симптоматиканың айтарлықтай редукциясы болды. Бұдан әрі бұл 2 пациент препараттың депозитке салынған нысанына ауыстырылды (20 мг 2-3 бір рет).
Зерттеуге енгізілген шизофрениямен ауыратын науқастардың арасында нейролептиктерге(8 науқас) резистенттілігі бар емделушілер көп болғанымен, 15-30 мг/тәу дозаларында флюанксол және жоғары антипсихотикалық белсенділікті көрсетті. Симптоматиканың редукциясы (BPRS) 43,7% құрады.Құрамында депрессивті симптоматика байқалған галлюцинаторлық-параноидты жағдайларда флюанксол инъекциондыминейролептиктермен психоздың (психомоторлық қозу, ажитация) жіті көріністерін басқаннан кейін немесе ремиссияның қалыптасуының бастапқы кезеңінде тағайындалған. Флюанксолмен емдеу басталғаннан кейін 1-2 аптадан кейін псеваллюцинация редукциясы, автоматизмдер байқалды, көңіл-күй тегістелді, дабыл азайды.
CGI шкаласын қолдану байқалған жанама әсерлерін ескере отырып, флюанксолмен емдеу нәтижелерін бағалауға мүмкіндік берді (кесте. 5).
Көрсетілгендей кесте. 5, 1 балл 4 науқаста болды (жанама әсерлері болмаған жағдайда айтарлықтай жақсару). 31 науқаста әртүрлі дәрежедегі жағымсыз көріністер, негізінен (28 емделушіде) — әлсіз және орташа дәрежедегі көрінулер байқалды. Жағымсыз құбылыстар 3 науқаста ғана байқалады (шкала бойынша 16 балл). Бұл 3 науқас флюанксолды бірнеше күннен кейін тоқтатуға тура келді. 1 жағдайда (15 мг флюанксол ұрығы) қабылдаудың алғашқы күндері зәр шығару және дефекация бұзылулары пайда болды, 2 басқа да (3 мг флюанксол тәулігіне) — қиын көтерілетін дабыл,бір жағдайда тұншығу сезімімен, ал екіншісінде-суицидтік пікірлермен ұштасқан ұйқының бұзылуы пайда болды.
Қалған 28 науқаста жағымсыз құбылыстар негізінен ұйқының бұзылуы, дабыл және экстрапирамидтік симптоматикамен көрсетілген.Ұйқының бұзылуы 8 науқаста байқалды, олардың ішінде әйелдер (6 адам) басым болды. Олар әдетте препаратты қабылдаудың алғашқы күндері пайда болды, бірақ унекоторлы науқастар емнің 7-10-ші тәулігінде кешірек пайда болды. Мұндай жағдайларда емдеуге транквилизаторлардың немесе анксиолитиктердің аздаған дозалары қосылды,олар аталған жанама әсерлерін жойды. Экстрапирамидтік жағымсыз құбылыстар 20 емделушіде байқалды және орташа айқын көрінген дискинезия түрінде байқалды. Олар, әдетте, флюанксолмен емдеудің алғашқы күндері ғана байқалған және циклодолдың (4-6 мг/тәул) шағын дозаларымен жеңіл жойылды.
Біз жүргізген флюанксолдың клиникалық зерттеуі келесі қорытындыларға келуге мүмкіндік берді:
1. Флюанксолдың антипсихотикалық белсенділігі бойынша 15-30 мг/тәу дозаларында трифлуоперазин иклозапин сияқты нейролептиктермен салыстырылды, бұл туралы флюанксолды қабылдау аясында психотикалық симптоматиканың редукциясының дәрежесі мен жылдамдығын көрсетті.
2. Флюанксол жағымсыз шизофрениялық симптоматикаға қатысты, әсіресе сипатталатын астено-адинамикалық бұзылуларға айқын дезингибирлеуші белсенділікті көрсетті.
3. Кіші дозаларда флюанксолда анксиолитикалық және белсендіруші біздің зерттеуде үйлескен анксидепрессивті әсерінің болуы расталған.
4. Қолданылған дозалардың барлық диапазонындағы флюанксолдың жанама әсерлері тұтастай алғанда әлсіз болып, түзеткіштердің шағын дозалары қайтымды және жеңіл жойылды.
5. Флюанксол, біздің ойымызша, нейролептиктерге резистенттілік және/немесе олардың төзімсіздігі жағдайында өте перспективалы препарат болып табылады. Бұл, алайда, препаратты егжей-тегжейлі клиникалық зерттеу негізінде одан әрі растауды қажет етеді.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *