Стандарттау принциптері мен әдістері

Стандарттаудың негізгі принциптерін атаймыз. 1. Стандарттардың еріктілік принципі стандартты қолдану туралы шешім қабылдау процесінде іске асырылады. Егер қандай да бір стандартты қолдануға шешім қабылданса, онда шаруашылық жүргізуші субъект өз қызметін қабылданған стандартқа толық сәйкес келетіндей етіп жүзеге асыруға міндетті— 2. Стандарттарды әзірлеу және бекіту кезінде мүдделі тұлғалардың заңды мүдделері ескерілуі тиіс. 3. Ұлттық стандарттардың негізіне халықаралық стандарттар қабылдануы тиіс.

Егер халықаралық стандарттарды ұлттық негіз ретінде қолдану мүмкін емес деп танылса, бұл қағидат орындалмауы мүмкін. 4. Стандарттау қалыпты тауар айналымына оны жүзеге асыру үшін қажеттіден артық кедергі келтірмеуі тиіс. 5. Стандарттауға ұшыраған жүйенің барлық элементтері үйлесімді болуы тиіс. 6. Барлық қабылданған стандарттар барынша серпінді болуы тиіс, яғни ғылыми—техникалық прогрестің жетістіктеріне уақтылы бейімделуі тиіс. 7. Стандарттау тиімді болуы тиіс, яғни стандарттау экономикалық немесе әлеуметтік әсер беруге тиіс. 8. Стандарттар бір-біріне немесе техникалық регламенттерге қайшы келмеуі тиіс, халықаралық саудада кедергілер тудырмауы тиіс. 9. Барлық стандарттар нақты тұжырымдалуы тиіс және екі мағыналы түсінік беруге жол бермеуі тиіс. 10. Дайын өнімге арналған стандарттар осы өнім дайындалған құрамдас бөліктердің немесе шикізаттың стандарттарымен тікелей байланысты болуы тиіс. 11. Стандарттау белгіленген стандарттарды орындау бұдан әрі объективті тексеріле алатындай жүргізілуі тиіс. Стандарттау жүргізудің негізгі әдістері: 1) стандарттау объектілерін реттеу; 2) параметрлік стандарттау; 3) озық стандарттау; 4) өнімді сертификаттау; 5) кешенді стандарттау; 6) агрегаттау. Осы стандарттау әдістері туралы толығырақ 10-тармақты қараңыз.

Стандарттау жөніндегі жұмыстардың алдында әдетте артық алуан түрлілікті қысқартуға бағытталған стандарттау объектілерін ретке келтіру кезеңі болады. Реттеу жүйелендіруді, селекцияны және төменде қаралған басқа да әдістерді қамтиды.

Жүйелеу-стандарттау объектілерінің белгілі бір жиынтығын жіктеуден тұратын әдіс. Мысалы, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы ресейлік жіктеуіші — ОКП) — кодтар мен өнім атауларының жиынтығы. Кодтың белгіленуі Сынып-Ішкі сынып — топ — Кіші топ — түрлер — түрлер (он сан) сандық белгісінен тұрады.

Селекция кезінде өндірісі орынды деп танылған стандарттау объектілерін іріктеу жүргізіледі.

Өнімді стандарттау кезінде көбінесе мынадай әдістер қолданылады: пассивті, симплификация, біріздендіру, типизациялау және агрегаттау.

Пассивті әдіс-шығарылатын өнімнің қол жеткізілген сапасы негізінде стандарттау әдісі.

Симплификация (шектеу) — қандай да бір техникалық өзгерістерді енгізбестен негізделген минимумға дейін өнім маркаларының немесе түрлерінің сапасын шектеу процесі.

Біріздендіру-құрамды бөліктердің салыстырмалы шектеулі санынан бұйым жасау және өндірісті арзандату үшін бірдей функционалдық мақсаттағы өнімнің маркаларын, үлгілерін, түрлерін ұтымды қысқарту процесі мен нәтижесі.

Агрегаттау-стандартталған құрамдас элементтердің (бұйымдардың) шектеулі санын біріктіру жолымен әртүрлі бұйымдарды, машиналарды, аппараттарды, агрегаттарды және т.б. әзірлеу және жасау әдісі.

Қазіргі уақытта әртүрлі мақсаттағы күрделі өлшеу жүйелерін қолдану жылдам кеңейтілуде: ақпараттық, бақылаушы, компьютерлік техникамен үйлесімде басқарушылар. Компьютерлерді пайдалану өлшеулерді едәуір автоматтандыру, автоматты бақылау жүйелерін, байланыссыз өлшеу құралдарын, өлшеуіш роботтарды пайдалану жолымен стандарттау процесін айтарлықтай жеңілдетті (үдетті). Тәуелсіз ұйымдардың дайындаушы кәсіпорындардың стандарттауға ұсынылған әр түрлі бұйымдарға сараптама жүргізуі, сондай—ақ көптеген өлшемдерді орындамай, ұзақ уақыт бойы оларды бірнеше рет қайталай отырып, іс жүзінде мүмкін емес.

Негізінде әртүрлі өнімнің физикалық шамалары мен параметрлерін дәл және ерекше дәл өлшеу жататын стандарттаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану техникалық өнімді пайдалану мен пайдаланудан кейін белгілі экономикалық әсермен сапаны бақылауды арттыруға мүмкіндік береді.

Ресей стандарттары бойынша шығарылатын өнімнің жақсы сапасы оны тұтынушылардың отандық және шетелдік тез іске асыруына ықпал ететіні жалпыға мәлім.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *