Рубрика: Анықтамалар

Жоғары сатыдағы өсімдіктердің өсімді мүшесі

Өсімдіктер жануарлардан немен ерекшеленеді? Бұл сұраққа биолог тек өсімдіктерге тән бірқатар ерекшеліктерді келтіре отырып, толық жауап береді. Бұл фотосинтез, кутикулярлы және Ауыздық транспирация( судың булануы), заттарды мамандандырылған өткізуші маталар мен т. б. бойынша алыс қашықтыққа жылжыту. Өсімдіктер, әдетте, қозғалмайтын немесе

Read More

Дәрілік өсімдіктердің биологиялық белсенді заттарының жіктелуі

Емдік мақсатта пайдаланылуы мүмкін биологиялық белсенді заттар бар өсімдіктер дәрілік деп аталады. Биологиялық белсенді заттарға әртүрлі қосылыстардың көп саны жатады. Олардың ішіндегі ең маңыздысы: алкалоидтар, жүрек әсерінің гликозидтері, сапониндер, илеу заттары, флавоноидтар, шайырлар, майлы майлар, эфир майлары, камеди, витаминдер, фитонцидтер

Read More

Ғылыми танымның эмпирикалық деңгейі

Ғылыми танымның эмпирикалық деңгейі — зерттелетін объектімен байланыста болатын алғашқы ғылыми білім. Эмпирия (лат.)- тәжірибе. Жағымсыз тәжірибеде (қателіктерде) оқиды. Эмпирикалық білім — сипаттама. Эмпирикалық деңгей: түсініктеме жоқ, бірақ болжауға болады (егер мыс қыздыру кезінде кеңейетінін көрсе, онда басқа да металдар

Read More

Танымның теориялық деңгейінің әдістері мен формалары

Танымның құрылымында эмпирикалық және теориялық деңгейлер бөлінеді. Бұл деңгейлер бір-бірімен бірнеше параметрлер бойынша ерекшеленеді, олардың ішіндегі ең бастысы таным әдістері, сондай-ақ алынған білімнің сипаты болып табылады. Эмпирикалық деңгейдің негізгі әдістеріне бақылау және эксперимент жатады. Теориялық деңгей талдау, синтез, идеализация, дедукция,

Read More

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытудың теориялық негіздері

Біз шамамен бірдей жағдайларда қойылған әр түрлі адамдардың неге түрлі табыстарға жететінін түсінуге және түсіндіруге тырысқанда, біз «қабілет»ұғымына жүгінеміз. Отандық психологиядағы қабілет мәселесі терең зерттелген. Бірінші кезекте біз Б. М. Теплов пен С. Л. Рубинштейннің жұмыстарында дамыған тиісті теориялық тұжырымдамаларды

Read More

Кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділігі

Қаржы нарықтық қатынастардың дамуы мен қалыптасуы және кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділігі қаржы-шаруашылық қызметтің әртүрлі нысандарының пайда болуына ықпал етті. Шағын және орта бизнестің басты артықшылығы жеделдік, қысқа мерзімде нарықтың жаңа жағдайларына бейімделу мүмкіндігі болып табылады. Ірі кәсіпорындар мен компаниялардың өз

Read More

Инновациялардың жіктелуі

Инновациялық қызметті табысты басқару үшін инновацияларды мұқият зерттеу қажет. Ең алдымен инновацияны өнімдер мен технологиялық процестердегі елеулі емес түрленуден (мысалы, эстетикалық өзгерістер – түстер, пішіндер және т. б.); бұйымның параметрлеріне, қасиеттеріне, құнына, сондай-ақ оған кіретін материалдар мен компоненттерге айтарлықтай елеулі

Read More