Архив автора: Tima

Өндірістермен атмосфералық ауа ластануы

Ауа құрамы қоршаған орта сапасына үлкен септігін тигізеді, ол адамның, жануарлардың, өсімдіктердің, микроорганизмдердің тіршілік ортасының ажырамас бөлігі болып табылатыны белгілі. Таза ауа кез-келген организм жақсы өмір сүруіне өте қажет. Адам денсаулығының сапасы бірен-бір негізгі критерии болып табылады. Әр аймақтың атмосфералық ауасының сапасына, құрамына байланысты ауру құрылымы орын алады. Ауа негізінен химиялық және техногенді заттармен ластанады.… Читать далее »

Development of ecological tourism

During the process of formation of tourism and tourist movements inevitably occurs deformation of the environment. Today, environment preservation problems and it`s improvements have occupied an considerable place in many scientific researches in developed countries. Formerly, studies of the analysis of tourist activities have not been given much attention, and then people began pay attention… Читать далее »

Қазақстандағы экотуризм жағдайы

Қазақстан Республикасында экологиялық туризмнің қазіргі заманғы индустриясы халықаралық қызмет көрсету саудасының аса жоғары табысты және серпінді дамып келе жатқан сегменттерінің бірі болып табылады. Экотуризмнің жылдам және тұрақты өсуін, оның экономиканың барлық секторларына және қоғамның әл-ауқатына қоршаған ортаға күшті әсерін назарға ала отырып қарастыру болып табылады. Экотуризм қазіргі уақытта басым сала болып табылады және экономиканың тұрақты… Читать далее »

Экологические аспекты распространения инфекционных заболеваний

В работе рассмотрен доклад Всемирной организации здравоохранения о влиянии загрязнения окружающей среды на развитие инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также методы их профилактики. В результате сделан вывод что инфекционные заболевания, вызванные посредством низким уровнем экологии, могут быть сведены к минимуму. Безусловно, завоевание микробами экологической ниши, такой как организмы животных и человека, сыграло немаловажную роль в… Читать далее »

Управление отходами. Плюсы и минусы

Янчук К.А. — спец. «Экология» магистрантка Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан Науч.руководитель — к.г.н., доцент Усубалиева С.Д. В данной статье отображены основные преимущества и недостатки, которые наблюдаются в системе управления отходами как на мировом уровне, так и на региональном. Приблизительно три миллиона тонн отходов ежегодно попадают на муниципальные свалки. Независимо от всемирной необходимости «сокращать, повторно… Читать далее »

Безработица РК: состояние, проблемы и пути регулирования

Усманова Р., Мейрамгалиева Е.  — спец. «Статистика» 2 курс  241 гр Научный руководитель — Сагитова Г.К. В статье проведен анализ рынка труда и занятости по Казахстану. Сделаны выводы по результатам выборочного обследования занятости о численности самостоятельно занятого населения страны, в зависимости от статуса занятости по Республике Казахстан за 2006-2018 годы. Показаны проблемы занятости населения на… Читать далее »

Қазақстандық патриотизм — егемендік тірегі

Тәуелсіз Қазақстанның өркениеттің сара жолымен ойдағыдай өрге басуы оның азаматтарының ерен еңбегіне және Отан мүддесіне етер қызметіне байланысты екені баршаға аян. Адамзат тарихында тұрғындары ел, жер мүддесін ойлаған мемлекеттер үнемі дамып отырған. Мемлекеттің, жерін қадірлемеген халықтар дағдарысқа ұшырап, кері кеткен. Қазақ елі тарихы да осыны дәлелдеп келеді. Бабаларымыз «ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен» қазіргі… Читать далее »

Қазақстанның қазіргі геосаяси жағдайы

Қазақстан өзiнiң саяси жүйесiн реформалау барысында әлемдiк демократияның даму үрдiстерi тәжiрибесiне сүйендi. Қазақстанның экономикалық жаңаруы да оның әлемдiк қауымдастықтың белсендi субъектiсiне айналуын қалады. Ғаламдану талаптары тәуелсiз ел болған Қазақстанның даму талаптарына түбегейлi қайшылықта болған жоқ. Керiсiнше, ақпараттық алмасу, жалпыпланетарлық мәселелердi шешу, қазiргi әлемдiк қауiптер мен сындарға қарсы тұру мәселелерi Қазақстандағы ашық қоғам құру мiндетiне жауап… Читать далее »

Президент жолдауы және қазіргі геосаяси басымдылықтар

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жылғы Қазақстан халқына Жолдауының «Дағдарыстан дамуға» деп аталуы бекер емес. Мәселе, ғаламды қамтыған қаржылық және экономикалық дағдарыстың Қазақстанға өз әсерін тигізуінде болып отыр. Елбасы, «дағдарыс бізге сырттан келді. Оның көздері елдің ішінде емес, әлемдік экономиканың сәйкессіздігінде жатыр»,- деп ашық айтты /1/. Сондықтан елдің қазіргі кезеңдегі геосаяси басымдылықтары да дағдарыстан неғұрлым… Читать далее »